miércoles, 23 de mayo de 2018

PROPOSTA MAJORITÀRIA SOBRE JUBILACIÓ PARCIAL

En el dia d'avui hem presentat davant la Direcció per les Persones (DpP) una proposta recolzada majoritàriament, gairebé amb consens total, amb la única excepció de l'Associació APIHC. Ens congratulem haver pogut impulsar la negociació sobre aquesta important matèria que ha de ser regulada a partir de l'1 de gener de 2019 per als futurs jubilats parcial 
En essència, es tracta de la proposta que UGT vam presentar a mitjans d'abril a tots els sindicats, i que ara, amb les oportunes aportacions fetes per AIPS per una banda i altres també fetes per nosaltres mateixos, hem pogut aplegar gairebé un criteri unànime de la representació social al respecte de per ón entenem que ha d'anar la jubilació parcial a partir de 2019 pels treballadors del Clínic pel que fà a les seves condicions "de sortida".
A partir d'ara, s'inicia la fase de negociació amb la DpP, a partir d'aquesta proposta, que ha de desenvolupar altres temes connexes amb aquesta, com és el cas de la mobilitat (fa molta falta!) i la pròpia cadència flexible.

Del decurs d'aquestes negociacions s la Mesa Negociadora del Conveni Col·lectiu us tindrem puntualment informats. 

Podeu descarregar la proposta en pdf AQUI
jueves, 17 de mayo de 2018

ADJUDICACIÓ DE LES PLACES (1ª part)


Es realment preocupant el grau d'arbitrarietat, manca total d'equitat en la aplicació del barems i les explicacions donades en les impugnacions dels processos de provisió de places i les seves resolucions recents. Es posa de manifest, en definitiva, el fet de que gairebé tota la responsabilitat en el destí del pesrsonal i adjudicacions de PLACES PUBLIQUES de la sanitat catalana com ho són les del nostre Hospital, recau, al final sota la responsabilitat dels Caps d'Infermeria o adláteres de, com a mínim, pèr dir-ho suaument, alguns Instituts, els quals aplicant un criteri absolutament personalista participen i decideixen sobre un tema tan important com és l'OCUPACIÓ PÚBLICA. Molt d'ull Srs. i Sres. CAPS d'Infermeria (i adláteres), sàpiguen vostès que és una cosa sagrada i pagada amb diners públics, (amb els quals, s'ha de ser escrupulosament curós.) Tota la societat ja a aquestes alçades ho sap excepte uns pocs que es creuen poseïdors d'una autoritat i impunitat, potser per manca de formació o interés al respecte, sobre aquesta important qüestió de la funció pública i  que, de continuar així, molt probablement tindrà conseqüències inevitablement.

No fa gaire va saltar la notícia de les irregularitats en la concessió de places sanitàries a València recordeu? Què passa sinó al Clínic? Això és un preavís per navegants de tota condició, especialment pels de l'àpex de l'organigrama que tenen la responsabilitat sobre els comandaments intermitjos en el control d'aquests i la aplicació dels principis legals i constitucionals (norma sagrada per molts avui dia) en matèria d'ocupació pública. I si no ho saben fer els qui hi han, que en busquin algú que hi sàpigui. Properament publicarem més sobre això i ens centrarem en algún Institut en concret.

miércoles, 25 de abril de 2018

viernes, 20 de abril de 2018

BAREM DE PUNTS I PLACESEls periodes de temps treballats (a la categoria, HCB, lloc similar....) no estan sent computats correctament a l'hora de puntuar aquestes antiguitats. El Conveni Col·lectiu disposa una manera de fer que no s'aplica en els procesos de selecció (cada 229 jornades= 1any en el torn DIA i 144 jornades= 1 any en el torn NIT) cosa per la qual, hem presentat la corresponent reclamació, mitjançant escrit a la Direcció  per tal que es rectifiqui aquesta manera de procedir respecte del temps treballat que els professionals meriten en les convocatòries de places a les que es presenten com a candidats.
Tenim la convicció que això quedarà resolt a partir d'ara, doncs l'article 39 del Conveni (hi podeu accedir aquí ) https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2015&02/062015000139.pdf&1
 que regula l'antiguitat no deixa marge a interpretacions diferents.


martes, 17 de abril de 2018

JUBILACIÓ PARCIAL


Tal i com hem manifestat en diverses reunions de la Comissió Negociadora, la UGT hem el·laborat una proposta de PACTE de JUBILACIÓ PARCIAL i l'hem tramesa a la resta de grups sindicals per a la seva valoració, negociació i adhessió, amb l'objectiu de conformar una majoria que pugui tirar endavant un acord amb la Direcció sobre una matèria especialment sensible com és la jubilació parcial i la seva continüitat a partir de 2019; en els termes més favorables pels treballadors/es, és a dir, amb un 75% de reducció de la jornada, de la mateixa manera que actualment ho venen gaudint els actuals jubilats parcials. 

Aqui teniu el text a partir del qual impulsem i volem treballar aquest important assumpte: