sábado, 25 de febrero de 2012

EUROMANIFESTACIÓ 29 DE FEBRER

29F   REFORMA-LABORALb


TINDRÀ LLOC A LES 18h. a LA PLAÇA DE CATALUNYAJORNADA D’ACCIÓ SINDICAL EUROPEA, 29 febrer 2012ImprimeixEmail
Sindicalisme europeu
divendres, 24 de febrer de 2012 11:40
pyremed_etuc_3w  
ELS SINDICATS EUROPEUS ADRECEN UN MISSATGE ALS DIRIGENTS EUROPEUS LA VIGÍLIA DE LA CIMERA EUROPEA
JA N’HI HA PROU!   L’AUSTERITAT NO FUNCIONA! 
Els efectes de la crisi econòmica i social han assolit uns nivells insostenibles per a milions d’europeus. Les mesures d’austeritat agreugen la situació i provoquen enormes desgasts socials com subratllen entre d’altres economistes reconeguts.
Les darreres estadístiques europees sobre l’ocupació mostren que les taxes d’atur arriben a nivells rècord, en particular pel que fa els joves: en nombrosos països, gairebé un de cada dos joves està desocupat. 115 milions de persones, això és, el 23,5% de la població, estan amenaçades per la pobresa o per l’exclusió social. Les desigualtats s’amplien. La por davant el futur immediat és gran i té com a conseqüència el proteccionisme i l’auge de l’extrema dreta.
Confrontats amb la degradació econòmica i social de la situació, l’única resposta dels nostres líders ha estat la d’endurir l’austeritat. El 30 de gener passat, una cimera europea va deixar enllestit un nou tractat internacional que deixa escrit en pedra la disciplina pressupostària. La moneda única implica una governança econòmica, però el sindicat europeu s’oposa a aquest tractat que no respon als problemes de l’ocupació i de la precarietat creixent, i que comporta el risc d’enfonsar per molt temps Europa en la crisi.
PER L’OCUPACIÓ I LA JUSTÍCIA SOCIAL
PERQUÈ LA CRISI NO HA DE SER EL PRETEXT PER DEBILITAR ELS NOSTRES SISTEMES SOCIALS
Rebutgem:
 • La pressió a la baixa sobre els salaris
 • El desmantellament de la protecció social
 • La flexibilització del mercat de treball
 • La privatització dels serveis públics
 • La disminució de les pensions
 • L’exclusió social
 • El qüestionament de la negociació col·lectiva
 • Una repartició injusta dels esforços: els treballadors paguen el preu elevat d’una crisi que no han provocat, mentre el món de les finances i els especuladors en surten indemnes.
HI HA ALTERNATIVES
PERQUÈ EUROPA HA D’ESTAR FUNDADA EN LA SOLIDARITAT, LA JUSTÍCIA I LA COHESIÓ SOCIAL
El sindicat europeu defensa un pla de rellançament d’Europa, que doni prioritat a les inversions a favor d’un creixement sostenible, a l’ocupació de qualitat, a la justícia social, que lluiti al mateix temps contra les desigualtats.
Proposem:
 • Un pla de rellançament i d’inversions europeus per a l’ocupació de qualitat.
 • Una política industrial europea dinàmica orientada a una economia verda baixa en carboni i als sectors de futur, que comporten ocupació i creixement.
 • Una recuperació de l’equilibri pressupostari a llarg termini.
 • Garanties d’ocupació de qualitat per als joves.
 • Una posada en comú del deute mitjançant eurobons.
 • Una taxa sobre les transaccions financeres per assegurar, també, les polítiques d’inversió.
 • La intensificació de la lluita contra el dumping social i salarial.
 • L’harmonització de la base imposable amb una taxa comuna mínima per a les empreses.
 • El respecte i la garantia de drets socials fonamentals.
 • La lluita contra el frau i l’evasió fiscal.

miércoles, 22 de febrero de 2012

RETALLADA 3%

Después de unos días de incertidumbre al leer el proyecto de la Llei de Pressupostos de la Generalitat para 2012  y con relación a la reducción salarial para el personal a su cargo que ésta incluía, os anunciamos que finalmente esa hipotética reducción del 3%, en principio, NO nos será de aplicación. Así lo ha resuelto el Parlament estableciendo esa modificación final de la ley (art 34.3. que a falta de su publicación el DOGC lo podéis comprobar en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya de 21 de febrero y que dice así:

“Les entitats dels sector públic de la Generalitat que tinguin subscrits contractes o convenis per a la prestació de serveis sanitaris amb el Servei Català de la Salut resten excloses de la aplicación de les mesures regulades en aquest article”jueves, 16 de febrero de 2012

MANIFESTACIÓ CONTRA LA REFORMA LABORALDiumenge dia 19 de Febrer, a les 12 h. Gran manifestació unitària a Barcelona. (Passeig de Gràcia/Avgda. Diagonal)

martes, 14 de febrero de 2012

EL REFORMAZO

El Gobierno, unilateralmente y sin consultar a los agentes sociales ha dinamitado el sistema de relaciones laborales hasta ahora vigente en el cual se habían consolidado los derechos  de los trabajadores  que tanto costó conseguir durante los últimos 35 años. Ahora simplemente eliminan todo barrera sustancial relativa a despido y negociación colectiva, con objeto de desregularizar el marco laboral en favor de la patronal y los empresarios.
Todo ello, se lleva a cabo sin la participación de los trabajadores en la toma de decisiones, algo que no es opcional en un Estado Social de Derecho.
Las consecuencias directas e inmediatas serán el empobrecimiento de la sociedad, una mayor desigualdad social y una disminución muy considerable de los niveles de protección del Estado del Bienestar.
En el enlace podéis consultar el texto completo de este Decretazo que contiene semejante agresión a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Cualquier duda concreta que tengáis al respecto no dudéis en consultárnosla.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/11/pdfs/BOE-A-2012-2076.pdf