martes, 11 de febrero de 2014

NÒMINA DE FEBRER

D'acord amb al que s'havia pactat, la Direcció ha comunicat avui als treballadors que retornarà part dels diners dels nostres salaris que ens va deixar de pagar el passat mes de desembre. En  concret, es tracta d'un 9% de la quantitat equivalent a una paga extraordinària de cadascun de nosaltres. L'abonament es farà efectiu en la propera nòmina de febrer.