martes, 2 de junio de 2015

RECUPERACIÓ DEL 5% A LES TAULES SALARIALS DE LA XHUP

El passat dijous, la UGT juntament amb altres dos sindicats, varem signar un conveni del sector de la sanitat concertada que aplega a multitud d'hospitals i centres sanitaris amb milers de treballadors al servei d'aquests. S'ha resucitat, per entendren's i després de 7 anys sense conveni, l'antic conveni XHUP. S'ha posat fi a l'atomització de la negociació col·lectiva, disolta un cop va expirar la vigència de l'antic conveni XHUP que va provocar importants pèrdues de drets perque cada centre va negociar i aplicar unilaterlament mesures que s'han demostrat desastroses pels treballadors afectes.

Una de les qüestions més rellevants que volem destacar d'aquest conveni, tot i que no és d'aplicació al Clínic, és el fet que han recuperat les taules salarials que havien resultat afectades i minorades en un 5% com a conseqüència del Reial Decret de 2010 que, de manera perversa s'ha anat prorrogant mitjançant piruetes legals contingudes en les posteriors lleis pressupostàries. Així doncs, i per primera vegada el sector de la concertada, recupera les taules salarials sense la disminució del 5% que, si bé no tècnicament no desapareix del tot,s'imputa exclussivament a pèrdues pasades com a consecuència del no pagament íntegre de les DPO. Aquesta era, precisament una porta que deixava oberta el esmentat Reial Decret: negociar la manera d'aplicar un -5%. Aquesta és la fórmula que els negociadors d'aquest nou conveni de sector han trobat per tal de recuperar el 5% en la resta  dels conceptes salarials. Negociadors, per cert, entre els quals es troba una membre d'aquesta secció sindical UGT i que ha contribuït i signat el esmentat conveni que, com deiem, afecta a decenes de milers de treballadors arreu de Catalunya.
Un cop superat, ni que sigui parcialment, aquest obstacle del 5% en el sector, des d'aquesta secció sindical ens posarem a treballar en el marc de la Taula Negociadora del nostre Conveni General per tal d'impulsar propostes i trobar-ne solucions conduents a la recuperació també al Clínic, del infame 5% que ens porten retallant des de fa 5 anys.