jueves, 11 de febrero de 2016

CONVOCATÒRIA PLACES DUI I TCAI


S'ha obert el plaç per sol·licitar places d'aquestes categories. Podeu fer les sol·licituts fins el 25 de febrer en el Departament de Personal. Si teniu cap dubte podeu trucar al 2285.

Molta sort!


viernes, 5 de febrero de 2016

ACORD DEL CONVENI COL·LECTIU GENERAL
2015/2016


ANY 2015:

  • Retorn del 31% a tot el personal de la reducció salarial de l’exercici 2013
  • + 400€ anuals consolidables als Diplomats.  
El pagament serà efectiu a la nòmina de febrer

ANY 2016:
·         Retorn del 16 % a tot el personal de la paga del 2012, el pagament serà efectiu a la nòmina de març
·         + 600€ (400€ del 2015 + 200€ del 2016) anuals consolidables als Diplomats, aquest abonament es farà efectiu amb caràcter mensual, en 14 pagaments, a partir de la nòmina del mes de març i amb endarreriments des del mes de gener de 2016


Durant el 2016 es començarà a implementar que en les absències llargues (permís sense sou, excedències,...) tingui prioritat el personal de cadència flexible.


Any 2017:

·         800€ (400€ del 2015 + 200€ del 2016 + 200€ del 2017) anuals consolidables als Diplomats
Aquest abonament es farà efectiu amb caràcter mensual, en 14 pagaments, a partir de la nòmina de gener/2017

-Increment  de l’1% en tots el conceptes 2016, per tota la plantilla

Ambdues parts es comprometen a crear una nova Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu 2017, que contemplarà, com a mínim, els següents punts:

-Revisió i millora SPP
-Revisió i millora de l’ article 19. bis. Cadència flexible
-Negociació de la partida restant perquè entri en vigor 2017
-Negociació de noves modalitats de contractació, amb l’objectiu de reduir la contractació temporal de curta durada de l’Hospital.


En cas de que la situació econòmica i la normativa ho permeti, els acords que es vagin assolint podrien entrar en vigor abans de l’any 2017, pendents d’ésser incorporats al text del Conveni col·lectiu per la seva publicació.