sábado, 15 de julio de 2017

COBRAMENT ENDARRERIMENTS SPP ADMINISTRATIUS


Us comuniquem que en la propera nómina de juliol s'abonaràn els endarreriments al afectats administratius que han regularitzat la seva SPP un cop la Direcció ha hagut de donar compliment a la sentència favorable del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya corresponent al litigi que la UGT va mantenir amb l'HCP per aquest controvertit tema (la no inclussió del temps treballat com Auxiliar Administratiu per accedir als diferents nivells de SPP.)
Si us sorgeix cap dubte o problema al respecte podeu consultar-nos pel diferents canals: ugt@clinic.cat ,  extensió 5702 i/o en el nostre local sindical.
Tot i la nostra naturalessa de sindicat generalista, transversal o de classe, actuem allà, sobre qui o sobre qual cosa, quant detectem una injustícia laboral  concreta que, com en aquest cas, afecta a un de sól i determinat col·lectiu, el d'Administratius.
La nostra secció sindical UGT vol mantenir l'equilibri i la cohessió dels nostres treballadors i treballadores del Clínic en un entorn en que, com s'ha demostrat, primen interessos i posicions en ocasions quasi sectàries, canviants en d'altres casos i, en conseqüencia, no ajustades a la raó.