jueves, 17 de mayo de 2018

ADJUDICACIÓ DE LES PLACES (1ª part)


Es realment preocupant el grau d'arbitrarietat, manca total d'equitat en la aplicació del barems i les explicacions donades en les impugnacions dels processos de provisió de places i les seves resolucions recents. Es posa de manifest, en definitiva, el fet de que gairebé tota la responsabilitat en el destí del pesrsonal i adjudicacions de PLACES PUBLIQUES de la sanitat catalana com ho són les del nostre Hospital, recau, al final sota la responsabilitat dels Caps d'Infermeria o adláteres de, com a mínim, pèr dir-ho suaument, alguns Instituts, els quals aplicant un criteri absolutament personalista participen i decideixen sobre un tema tan important com és l'OCUPACIÓ PÚBLICA. Molt d'ull Srs. i Sres. CAPS d'Infermeria (i adláteres), sàpiguen vostès que és una cosa sagrada i pagada amb diners públics, (amb els quals, s'ha de ser escrupulosament curós.) Tota la societat ja a aquestes alçades ho sap excepte uns pocs que es creuen poseïdors d'una autoritat i impunitat, potser per manca de formació o interés al respecte, sobre aquesta important qüestió de la funció pública i  que, de continuar així, molt probablement tindrà conseqüències inevitablement.

No fa gaire va saltar la notícia de les irregularitats en la concessió de places sanitàries a València recordeu? Què passa sinó al Clínic? Això és un preavís per navegants de tota condició, especialment pels de l'àpex de l'organigrama que tenen la responsabilitat sobre els comandaments intermitjos en el control d'aquests i la aplicació dels principis legals i constitucionals (norma sagrada per molts avui dia) en matèria d'ocupació pública. I si no ho saben fer els qui hi han, que en busquin algú que hi sàpigui. Properament publicarem més sobre això i ens centrarem en algún Institut en concret.

miércoles, 25 de abril de 2018

viernes, 20 de abril de 2018

BAREM DE PUNTS I PLACESEls periodes de temps treballats (a la categoria, HCB, lloc similar....) no estan sent computats correctament a l'hora de puntuar aquestes antiguitats. El Conveni Col·lectiu disposa una manera de fer que no s'aplica en els procesos de selecció (cada 229 jornades= 1any en el torn DIA i 144 jornades= 1 any en el torn NIT) cosa per la qual, hem presentat la corresponent reclamació, mitjançant escrit a la Direcció  per tal que es rectifiqui aquesta manera de procedir respecte del temps treballat que els professionals meriten en les convocatòries de places a les que es presenten com a candidats.
Tenim la convicció que això quedarà resolt a partir d'ara, doncs l'article 39 del Conveni (hi podeu accedir aquí ) https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2015&02/062015000139.pdf&1
 que regula l'antiguitat no deixa marge a interpretacions diferents.


martes, 17 de abril de 2018

JUBILACIÓ PARCIAL


Tal i com hem manifestat en diverses reunions de la Comissió Negociadora, la UGT hem el·laborat una proposta de PACTE de JUBILACIÓ PARCIAL i l'hem tramesa a la resta de grups sindicals per a la seva valoració, negociació i adhessió, amb l'objectiu de conformar una majoria que pugui tirar endavant un acord amb la Direcció sobre una matèria especialment sensible com és la jubilació parcial i la seva continüitat a partir de 2019; en els termes més favorables pels treballadors/es, és a dir, amb un 75% de reducció de la jornada, de la mateixa manera que actualment ho venen gaudint els actuals jubilats parcials. 

Aqui teniu el text a partir del qual impulsem i volem treballar aquest important assumpte:sábado, 24 de marzo de 2018

REBUIG TOTAL ALS EMPRESSONAMENTS


La UGT de Catalunya manifesta el seu total desacord amb la decisió del Suprem i reclama una solució política al conflicto


La UGT de Catalunya vol manifestar el seu total desacord amb la decisió del Tribunal Suprem d’enviar a la presó Dolors Bassa, Carme Forcadell, Raül Romeva, Jordi Turull i Josep Rull.


El nostre sindicat considera que aquesta decisió només és un nou pas en la judicialització d’un conflicte que és polític i la solució ha de ser política.

La UGT de Catalunya hem reclamat amb insistència una resposta dialogada a la situació de bloqueig polític que viu el nostre país, però hi ha un pas previ ineludible que es la posada en llibertat de totes i tots els presos que en aquest moments estan en presó preventiva.

lunes, 5 de marzo de 2018

VAGA 8 DE MARÇ. CONCENTRACIÓ AL HALL A LES 9h

FAREM UNA CONCENTRACIÓ AL HALL A LES 9h.

sábado, 17 de febrero de 2018

ACORD SPP


Divendres passat, una majoria (SAE, SICTESS,CCOO,AIPS,APIHC) van signar un acord de millora de SPP. La millora amb respecte a l'anterior sistema es òbvia, tenint en compte les imperfeccions estructurals que arrossega des del inici: (diferent nº de nivells, poca equitat en les quantitats, incongruència dels requissits,etc...). La UGT no el va subscriure i aquestes són les raons (expossades públicament) tot i que sóm conscients de que
els treballadors voleu resultats i no les interioritats de les negociacions, 

L
a UGT ha participat activament en la negociació.Hem fet esmenes i clarificat tot allò que ens ha semblat susceptible de ser millorat a partir d'un text d'SPP que ens presentà CCOO, AIPS i APIHC. Sen's va dir que era pràcticament un text tancat que s'havia d'acceptar tal qual o amb mínimes aportacions per part de la resta. 


1) Una de les modificacions que UGT va introduïr a aquest text "tancat", en percatar-se que els suplents quedaven fora de la SPP, va ser eliminar aquesta restricció i vam fer el redactat corresponent.Aquesta esmena d'UGT va ser aceptada per la Direcció. aquesta és la realitat i així es va evidenciar en una de les sessions de la Comissió Negociadora.

Les restants reivindicacions que feia la UGT i voliem que fossin incloses eren millores plantejades pels TSS i la resta de categories, com són:

2)TSS: Reducció del nº de crèdits requerits als nivells, que, sorprenentment, havien estat augmentats a petició de SICTESS i amb el consentiment de la resta.També vam sol·licitar a aquesta majoria sindical, que per l'accés al 4art. nivell TESS, també fós un mèrit suficient estar en posessió del Grau Universitari Europeu. Igualment vam propossar que els TESS qui acreditin docència a les escoles també sel's reconeixès com una via per aconseguir el 4ar.t nivell..Ambdues millores, van ser rebutjades pels sindicats
CONTRADICCIÓ PARADOXAL: Els sindicats signants no han permès que entrin les nostres millores en l'accés dels tècnics al 3er i 4art nivell, endurint els requissits.

3)
Pel que fa al darrer punt proposat per UGT i  traslladat mitjançant escrit de 7 de febrer a sindicats i Direcció; en el qual demanavem millorar els trams d'SPP de la resta de categories. No va haver resposta. Aquesta petició però, sí ha quedat recollida en el text de l'acord que es va signar ahir: un 4% d'augment per a totes les categories (SPP) 


Així doncs, aquests són els motius (els explicats en el punt 2, bàsicament) que van ser expossats el divendres en la reunió de la Comissió Negociadora a totes les parts, i que justifiquen el perquè no vam signar, que no són altres que la voluntad dels sindicats signants de rebutjar injustificadament les nostres propostes del punt 2.

Malgrat això, considerem un acord que tot i ser insuficient, millora l'anterior sistema d'SPP que, va nèixer defectuós i està creixent amb molts condicionants.