sábado, 17 de febrero de 2018

ACORD SPP


Divendres passat, una majoria (SAE, SICTESS,CCOO,AIPS,APIHC) van signar un acord de millora de SPP. La millora amb respecte a l'anterior sistema es òbvia, tenint en compte les imperfeccions estructurals que arrossega des del inici: (diferent nº de nivells, poca equitat en les quantitats, incongruència dels requissits,etc...). La UGT no el va subscriure i aquestes són les raons (expossades públicament) tot i que sóm conscients de que
els treballadors voleu resultats i no les interioritats de les negociacions, 

L
a UGT ha participat activament en la negociació.Hem fet esmenes i clarificat tot allò que ens ha semblat susceptible de ser millorat a partir d'un text d'SPP que ens presentà CCOO, AIPS i APIHC. Sen's va dir que era pràcticament un text tancat que s'havia d'acceptar tal qual o amb mínimes aportacions per part de la resta. 


1) Una de les modificacions que UGT va introduïr a aquest text "tancat", en percatar-se que els suplents quedaven fora de la SPP, va ser eliminar aquesta restricció i vam fer el redactat corresponent.Aquesta esmena d'UGT va ser aceptada per la Direcció. aquesta és la realitat i així es va evidenciar en una de les sessions de la Comissió Negociadora.

Les restants reivindicacions que feia la UGT i voliem que fossin incloses eren millores plantejades pels TSS i la resta de categories, com són:

2)TSS: Reducció del nº de crèdits requerits als nivells, que, sorprenentment, havien estat augmentats a petició de SICTESS i amb el consentiment de la resta.També vam sol·licitar a aquesta majoria sindical, que per l'accés al 4art. nivell TESS, també fós un mèrit suficient estar en posessió del Grau Universitari Europeu. Igualment vam propossar que els TESS qui acreditin docència a les escoles també sel's reconeixès com una via per aconseguir el 4ar.t nivell..Ambdues millores, van ser rebutjades pels sindicats
CONTRADICCIÓ PARADOXAL: Els sindicats signants no han permès que entrin les nostres millores en l'accés dels tècnics al 3er i 4art nivell, endurint els requissits.

3)
Pel que fa al darrer punt proposat per UGT i  traslladat mitjançant escrit de 7 de febrer a sindicats i Direcció; en el qual demanavem millorar els trams d'SPP de la resta de categories. No va haver resposta. Aquesta petició però, sí ha quedat recollida en el text de l'acord que es va signar ahir: un 4% d'augment per a totes les categories (SPP) 


Així doncs, aquests són els motius (els explicats en el punt 2, bàsicament) que van ser expossats el divendres en la reunió de la Comissió Negociadora a totes les parts, i que justifiquen el perquè no vam signar, que no són altres que la voluntad dels sindicats signants de rebutjar injustificadament les nostres propostes del punt 2.

Malgrat això, considerem un acord que tot i ser insuficient, millora l'anterior sistema d'SPP que, va nèixer defectuós i està creixent amb molts condicionants.