miércoles, 25 de abril de 2018

viernes, 20 de abril de 2018

BAREM DE PUNTS I PLACESEls periodes de temps treballats (a la categoria, HCB, lloc similar....) no estan sent computats correctament a l'hora de puntuar aquestes antiguitats. El Conveni Col·lectiu disposa una manera de fer que no s'aplica en els procesos de selecció (cada 229 jornades= 1any en el torn DIA i 144 jornades= 1 any en el torn NIT) cosa per la qual, hem presentat la corresponent reclamació, mitjançant escrit a la Direcció  per tal que es rectifiqui aquesta manera de procedir respecte del temps treballat que els professionals meriten en les convocatòries de places a les que es presenten com a candidats.
Tenim la convicció que això quedarà resolt a partir d'ara, doncs l'article 39 del Conveni (hi podeu accedir aquí ) https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2015&02/062015000139.pdf&1
 que regula l'antiguitat no deixa marge a interpretacions diferents.


martes, 17 de abril de 2018

JUBILACIÓ PARCIAL


Tal i com hem manifestat en diverses reunions de la Comissió Negociadora, la UGT hem el·laborat una proposta de PACTE de JUBILACIÓ PARCIAL i l'hem tramesa a la resta de grups sindicals per a la seva valoració, negociació i adhessió, amb l'objectiu de conformar una majoria que pugui tirar endavant un acord amb la Direcció sobre una matèria especialment sensible com és la jubilació parcial i la seva continüitat a partir de 2019; en els termes més favorables pels treballadors/es, és a dir, amb un 75% de reducció de la jornada, de la mateixa manera que actualment ho venen gaudint els actuals jubilats parcials. 

Aqui teniu el text a partir del qual impulsem i volem treballar aquest important assumpte: