viernes, 7 de diciembre de 2018

ACORDS IMPORTANTS I PRÓRROGA DE CONVENI. LA NOSTRA VALORACIO I EXPLICACIO
ACORDS SIGNATS:


1) Mobilitat del personal indefinit.Què hi havia abans de l'acord?
Un pacte per Infermeres i TCAI de 1984 al qual no es podia accedir des de 1995
Què hi haurà a partir d'ara?
Un sistema que permet el canvi de lloc de treball a la gran majoria dels treballadors/es. Amb uns barems de punts coneguts i que hauran de ser publicats, on te pes  el temps d experiència professional, la valoració de competències (sistema SPP) i la formació continuada.  Com a novetat important, a més a més, hi haurà un membre del CE en l' òrgan de resolució de les places.


La nostra i obvia (per ser signants) valoració és que es un bon acord pel CONJUNT dels/les treballadors/es. És revisable i susceptible de ser modificat i millorat per les parts, com els altres dos. 2) Modificacions en el gaudiment dels AP.


No afectarà a aquells treballadors/es, els quals no són coberts quan n'agafen un. 

A la resta, (de treballadors/es) hauran de avisar/programar 2 dels 5 amb cinc dies d'antelació. Com a novetat, qui vulgui cobrar-los (entre 1 i 5) ho podrà fer en lloc d gaudir-los. El resultat d'aplicar aquesta mesura es revisarà per les parts igualment al primer trimestre de 2021. El període de gaudiment a partir de 2019 serà FINS AL 31 DE DESEMBRE, en lloc de fins al 31 de gener.


3) Pacte sobre jubilació parcial


A partir de 2019`i fins el 2023 es podran acollir a la JP els treballadors que reuneixin els requisits,  Aquests han canviat en la vigent Llei de Seguretat Social i per tant, ens hem hagut d’adequar, obligatòriament  a les Disposicions Legals. Em aconseguit un acord de màxims, perquè per una banda el treballador/a podrà acollir-se a la major reducció de jornada (75%) i al mateix temps crear una plaça fixa per a cada jubilat/da.

Així mateix, la possibilitat de compactar tots els períodes del temps que falta en 1 de sol, tot seguit a continuació de la data de JP.

De moment estarà vigent fins 2023 però inclou una clàusula de compromís de revisar la situació aleshores i la voluntad de prorrogar-lo mitjançant la negociació corresponent.
Les condicions personals, cas de tenir dubtes ens las podeu consultar.

4) Pórroga del Conveni Col·lectiu

La signatura d'aquest acords, recordem, son "peça separada" del conveni si bé, d'aplicació amb la mateixa força durant el seu període de vigencia. Això es degut, i així hem insistit que fós des de la UGT,  per tal que no es perpetuïn les possibles imperfeccions, conveni, rera conveni, tenint en compte que s'implementaran  normes i procediments no vistos fins ara.
Dit això, es prorroga la vigencia del nostre conveni fins 31/12/2020. Això no és una cosa menor, tenint en compte que s'acabava ja, i que a partir de gener es seguirán negociant qualsevol materia per les parts. De fet, n'hi ha ja un calendari de reunions i ordres del dia, que prioritàriament són derivades dels presents acords, establint procediments, dates i reglaments de desenvolupament, incloent la extinció de la cadència flexible i el 3er cap de semana en les noves cadències que s'hauran de pactar.

També cal dir i saber que aquests acords i la prorroga vinculada de conveni han estat recolzats per 7 sindicats dels 9 que en tenim: UGT, CCOO, AIPS, LLUITEM,SAE,SICTESS i ADMINISTRATIUS CLINIC. No l'han signat doncs, ni CGT ni APIHC.

.