jueves, 28 de agosto de 2014

POSICIONAMENT DE LA UGT AMB RESPECTE AL RECENT CONVENI SIGNATDescarregar el text en pdf aqui

DEMANDA SPP ADMINISTRATIUS

La nostra Secci Sindical ha demandat l'Hospital pel que entenem, s una aplicaci arbitrria i discriminatria del SPP en el collectiu administratiu. En concret, sollicitem que es comptabilitzi el temps treballat com Auxiliar Administratiu als efectes del cmput de temps requerit que estableix l'SPP. Aquesta prctica unilateral de la Direcci provoca que els administratius/ves hagin de sumar 5 anys ms per accedir als diferents nivells tot i haver-ne treballat com a personal administratiu a l'HCP, cosa que resulta un total perjudici per aquest collectiu i que no s explicable, ni te cabuda en el text del propi acord, el qual hauria de ser aplicat tal i com nosaltres postulem.
Els sindicats signants de l'SPP i el propi conveni, en les diferents comissions paritries subsegents van reunir-se, incls amb carcter urgent,per efectuar diverses interpretacions sobre els requissits i altres aspectes del propi acord de SPP, si b, malhauradament pels altres collecitus, unicament van prosperar propostes de pes que tenien a veure amb el colectiu infermer.
L'acte de conciliaci amb la empresa ser el proper dia 7 d'octubre tot i que no esperem gran cosa ja que abans de donar aquest pas, hem tractat de desbloquejar aquest conflicte amb la Direcci i no ha estat possible per una manca absoluta de voluntat de resoldre-ho per part d'aquesta. Aix doncs, molt probablement haurem d'esperar a la resoluci judicial posterior. Hem demanat igualment en la nostra demanda que els efectes econmics resultants s'apliquin des de l'1 de gener de 2013 que es la data que recull el propi acord d'SPP i que s la que es va aplicar per satisfer les quantitats a tots aquells que van asolir nivells que incrementaven la dotaci econmica de la seva ca rrera professional.