viernes, 22 de diciembre de 2017

NEGOCIACIÓ-ACORDS


El passat dimecres vam celebrar una reunió de la Comissió Negociadora i es van negociar i acordar el següent:

1) Signatura d'acord de pagament de l'increment d'un 1% salarial en tots els conceptes amb endarreriments de l'any 2017 sencer. El cobrament serà en la nómina de gener.

2) Signatura d'acord del pagament d'una quantitat equivalent al 7,3% del que supossa una paga extraordinària.que es correspon amb "el que queda" dels 2,4 milions, que són 725 mil €. El cobrament serà en la nóminia de febrer.

3) Per altra banda es segueix negociant una nova versió del SPP amb proposta inclosa de la Direcció que s'haurà de seguir negociant, tot i que UGT vam fer les apreciacions al respecte "in situ" i sobre la qual seguirem informant.

4) Vam parlar d'altres temes, emplaçant-nos a negociar-los al llarg del 2018, que anirem explicant. UGT vam demanar que es doni continuitat al pla de Jubilacions Parcials pactat que finalitza el 31 de decembre de 2018 i que considerem que és un tema prioritari poder mantenir-lo, en els termes que es puguin acordar.

Salutacions i bones festes.
martes, 19 de diciembre de 2017

CONVOCATORIA MOBILITAT


INFERMERESTCAI I INSTRUCCIONS


UGT EN TWITTER


Tota la info d'actualitat al nostre twitter

https://twitter.com/UgtClinic


viernes, 1 de diciembre de 2017

NOVETATS NEGOCIACIÓ COL·LECTIVAAhir va tenir lloc una sessió de la Mesa  Negociadora  en la qual es van tractar i acordar, en síntesi, els següents temes:

1. Acord d'increment d'un 1% en tots els conceptes salarials, i abonament d'endarreriments des de 1 de gener de 2017. El pagament s'efectuarà en la nómina de GENER 2018

2. Negociació del romanent de massa salarial (al voltant de 750.000 €). Sobre aquesta qüestió, vam propossar el repartiment porcentual a una paga extra per a tot el personal, i així va ser secundat per tots els sindicats excepte APIHC i AIPS que mantenen la recurrent postura de destinar gairebé tot (al menys APIHC) al col·lectiu de Diplomats perquè segons elles, segueix existint un greuge salarial sectorial, si més no, "intern" que el que ve a dir de manera eufemística és que es volen distanciar més encara de les altres categories. AIPS es postula de manera similar si bé demana una certa progressivitat que, no obstant hauria de començar a partir d'aquest quantitat. 
Hem de recordar que aquests 725 mil € forman part d'una partida de 2,3 MILIONS de € que desprès de l'acord pel qual es va augmentar 800 € anuals als Diplomats/des, "la cosa ha quedat així".
Malgrat això i Degut al fet que hi ha una majoria de la part social que ho sol·licita, la Direcció valorarà la proposta i ens contestarà en el seu moment. D'aqui a dues setmanes sembla que ens reunirem per tornar a tractar el tema.

3. Sobre l'SPP, diferents grups han anunciat,nosaltres també que estem el·laborant una proposta de millora de la SPP que es negociarà en properes sesions.

4. Pel que fa al dia de les votacions del 21 de desembre, els procediment per exercir el vot serà l'habitual: 4 hores retribuïdes (en aquest cas caldrà portar el certificat conforme s'ha votat) o efectivament gaudides per l'exercici del dret de vot.

lunes, 2 de octubre de 2017

COMDEMNA SENSE PAL·LIATIUS


Manifestem el nostre rebuig als fets produïts i la nostra solidaritat amb els ciutadans/es violentats i ferits físca i psicològicament per la brutalitat policial exercida en el dia d'ahir contra les persones participants en el referèndum, amb un menyspreu absolut per aquestes, així com també per les instalacions educatives habilitades com a col·legis electorals i, en general contra el poble català.

martes, 29 de agosto de 2017

INCREMENT SALARIAL 1%


Com probablement sabreu, la norma pressupostària estatal estableix un increment salarial d'un 1% que també ens és d'aplicació per connexió amb la llei de pressupostos de la generalitat, ambdues promulgades i vigents.  
Tot i representar un increment exigu, us informem que aquesta Secció Sindical UGT ha abordat el tema amb la Direcció per tal de la seva execució. Restem també a la espera de conèixer una data de pagament que inclourà endarreriments des de l'1 de gener de 2017.

NOUS SUPÒSITS COMPLEMENT IT AL 100%Aquesta Secció Sindical UGT ha contactat amb la Direcció per abordar un tema de gran trascendència per la plantilla com és l'aplicació d'un nou Decret LLei que amplia els supòsits de complentació fins al 100% dels processos d'Incapacitat Temporal (IT) derivada de malaties comuns.Fins el moment nomès es complementaven les IT (comuns) en determinats supòsits com càncer, Intervenció quirúgica o hospitalització. Doncs bé, la recent norma recull altres casos en que es pot cobrar el 100%. Aquesta és la relació d'aquest casos a complementar:1. La situació d'incapacitat temporal de les empleades públiques embarassades, encara que no doni lloc a una situació de risc durant l'embaràs. 

2. La situació d'incapacitat temporal de les víctimes de violència de gènere. 

3. La situació d'incapacitat temporal que comporti hospitalització o intervenció quirúrgica, amb independència que sobrevingui amb posterioritat a l'inici de la incapacitat i sempre que es correspongui amb el mateix procés patològic, així com la derivada de processos oncològics. A aquests efectes, els supòsits d'intervenció quirúrgica es complementaran sempre que requereixin repòs domiciliari i derivin dels tractaments inclosos en la cartera bàsica de serveis del sistema nacional de salut. 

4. La situació d'incapacitat temporal que derivi d'un tractament de reproducció assistida o del període de lactància, encara que no doni lloc a una situació de risc durant la lactància. 

5. La situació d'incapacitat temporal derivada de malalties que han estat causa de discapacitat de grau igual o superior al 33%. 
6. La situació d'incapacitat temporal derivada d'exploracions diagnòstiques invasives, com endoscòpies, colonoscòpies, gastroscòpies, fibroscòpies, cateterismes i altres exploracions similars. 

7. La situació d'incapacitat temporal per interrupció voluntària de l'embaràs en el primer trimestre de gestació.

8. La situació d'incapacitat temporal per altres malalties greus i/o subjectes a declaració obligatòria. S'inclouen en aquest apartat les malalties greus recollides a l'annex del Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l'aplicació i desenvolupament, en el Sistema de Seguretat Social, de la prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, així com també les cardiopaties isquèmiques. Així mateix, s'inclouen en aquest apartat les malalties subjectes a declaració obligatòria recollides en els annexos I i III del Reial decret 2210/1995, de 28 de desembre, pel qual es crea la xarxa nacional de vigilància epidemiològica.

Hem instat doncs, a que s'apliqui aquest Decret Llei el més aviat possible. La Direcció ens comunica que donaran resposta a la petició un cop analitzats i interpretats en profunditat els continguts de la norma. Informar-vos, per a la vostra tranquilitat, que aquest Decret Llei afecta a tots aquells processos d'IT ( que s'ajustin a alguns dels suposits enumerats anteriorment) que tot i haver començat abans, a 21 de juliol, el treballador s'hi trobava en aquesta situació, així com obviament, els posteriors a aquesta dataEstem a la vostra disposició per dubtes que us puguin sorgir al respecte.

sábado, 15 de julio de 2017

COBRAMENT ENDARRERIMENTS SPP ADMINISTRATIUS


Us comuniquem que en la propera nómina de juliol s'abonaràn els endarreriments al afectats administratius que han regularitzat la seva SPP un cop la Direcció ha hagut de donar compliment a la sentència favorable del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya corresponent al litigi que la UGT va mantenir amb l'HCP per aquest controvertit tema (la no inclussió del temps treballat com Auxiliar Administratiu per accedir als diferents nivells de SPP.)
Si us sorgeix cap dubte o problema al respecte podeu consultar-nos pel diferents canals: ugt@clinic.cat ,  extensió 5702 i/o en el nostre local sindical.
Tot i la nostra naturalessa de sindicat generalista, transversal o de classe, actuem allà, sobre qui o sobre qual cosa, quant detectem una injustícia laboral  concreta que, com en aquest cas, afecta a un de sól i determinat col·lectiu, el d'Administratius.
La nostra secció sindical UGT vol mantenir l'equilibri i la cohessió dels nostres treballadors i treballadores del Clínic en un entorn en que, com s'ha demostrat, primen interessos i posicions en ocasions quasi sectàries, canviants en d'altres casos i, en conseqüencia, no ajustades a la raó.

miércoles, 14 de junio de 2017

CURSOS ONLINE DE LA UGT


Os hacemos llegar toda la información sobre los 10 cursos online que UGT pone a vuestra disposición. Tenéis toda la información en el siguiente enlace:

http://www.forumcatalunya.es/course/index.php?categoryid=3


lunes, 12 de junio de 2017

CONVOCATORIA DE PLAZAS DE ENFERMERIA


Se ha abierto el plazo de la convocatoria abierta de plazas de las categorías de DUE i TCAE. Se puede presentar cualquier profesional fijo o eventual que de acuerdo con las bases establecidas en los diferentes puestos de trabajo ofertado. Toda la información la podéis consultar en el link inferior así como en la Intranet  del hospital (àmbit de Direcció per a les persones/ Processos selectius). El plazo finaliza el próximo 23 de junio.

Podéis consultar toda la información AQUI

lunes, 8 de mayo de 2017

REGULARIZACION SPP ADMINISTRATIVOS

A estas alturas, los afectados (colectivo administrativo) ya habrán recibido en su email la información e indicaciones de dicha regularización, o la recibirán en breve. Cabe que os recordemos lo siguiente:

1) Esta regularización se hace para situar a cada uno de vosotros/as en el nivel de SPP que os hubiese correspondido al solicitarlo entre los años 2013 y 2016 y os fue denegado por motivo de NO CONTEMPLAR LOS 5 AÑOS PREVIOS DE AUX. ADM.. Es decir, aquellos/as a los que en las convocatorias de 2013, 14, 15 ó 16 os situaron en un nivel que no tuvo en cuenta los 5 años de Auxiliar Administrativo/a y ello os condenó en un nivel inferior. Ahora se trata, justamente de arreglar eso.

2) Esta regularización lleva consigo los atrasos correspondientes desde el momento de esa incorrecta clasificación de nivel, en los términos del acuerdo de SPP y de los procedimientos de sus convocatorias anuales. Por ejemplo,

Oficial Administrativo/a. que en 2013 debía estar en el 3ª nivel y lo pusieron en el 2º y aún continúa en él. LE ABONARÁN LOS ATRASOS correspondientes a la diferencia en € entre los dos niveles multiplicado por los meses que han transcurrido desde el 1 de enero de 2012, ya que esa convocatoria (la primera), tenía efectos económicos desde entonces (1/1/2012.)

Para el resto de casos (2014 en adelante), cobro de atrasos desde el momento que cumplían el requisito del tiempo trabajado, incluido el prestado como Auxiliar Administrativo.

3) Esta regularización, como ya explicamos en su momento se hace DE MANERA OBLIGADA por la empresa para ACATAR LA SENTENCIA QUE UGT GANÓ. A base de persistir en la detección y reclamación de lo que entendimos como una mala aplicación de la SPP sobre ese colectivo. UGT EN SOLITARIO denunció LO QUE NINGÚN OTRO SINDICATO, PERSONA, GRUPO DE PERSONAS, ASOCIACIÓN, COLECTIVO, ETC... hizo),  esto es, demandar primero ante el Juzgado de lo Social ( que dio la razón a la "empresa"), y posteriormente recurriendo esa sentencia desfavorable ante al Tribunal Superior de Justicia que, éste sí,  nos dio la razón e hizo firme una sentencia favorable, en el 100% de los términos que nosotros solicitábamos.

Creemos que es absolutamente justo y necesario que os informemos de estas particularidades en relación con esta regularización.

viernes, 5 de mayo de 2017

Prórroga del Convenio

Esta mañana se ha acordado con la Dirección prorrogar el CC hasta, de hecho, el último día de 2018. Durante este periodo y hasta entonces, se negociarán diferentes materias importantes, esta vez sin la espada de Damocles del tiempo, como la vez anterior.

sábado, 25 de marzo de 2017

ACUERDO PARA LA RECUPERACIÓN PAGA 2012

Fruto de la negociación con la Dirección, finalmente recuperaremos el resto (25%) de la paga extra que no cobramos en 2012. El pago se hará en la nómina de julio. También nos abonarán en esa misma mensualidad una cantidad equivalente a en torno a un 5,8% de una extra. Aún quedará una cantidad de  2'127 millones de € para la plantilla cuyo reparto confiamos, ahora más que antes, sea equitativo y no se demore demasiado. La UGT, como en ocasiones anteriores, trataremos de llegar a un acuerdo de reparto que vaya, obviamente, en pro del interés general de los trabajadores de nuestro hospital. Este dinero que, en su conjunto supone un 40,04% de una extra bien podría servir para compensar, en parte, el aproximadamente 70% (conceptos y/o actividades extras no incluidos) de una extra que supone, al cabo del año, la sangría mensual del 5% que nos quitan desde 2010.