lunes, 9 de mayo de 2016

PERMISOS INDIVIDUALS PER A LA FORMACIÓ (PIF'S)


El proper dia 11 de maig s'obrirà el plaç de presentació de sol·licituds per gaudir dels PIF's per cursar estudis oficials d'agost a desembre de 2016
Tota la informació sobre el procès estarà penjada en la intranet a partir d'aquell dia:

https://intranet.clinic.cat/?q=ca/formacio/pagina-basica/permis-individual-de-formacio-pif-0