domingo, 24 de junio de 2018

PAGAMENT DEUTE AMB ELS TREBALLADORS


A la nómina de JULIOL s'abonarà una quantitat equivalent a un 18,75% d'una extra. Es tracta de la recuperació parcial (85% del total del deute) de la paga de 2012 que en el seu moment la Direcció ens va deixar de pagar.
Per altra banda, el divendres passat vam tenir reunió de la Comissió Negociadora ja amb propostes creuades per ambdues parts que marcan les bases a desenvolupar sobre Jubilació Parcial, Mobilitat i Contractacions del rellevistes necessaris per donar sortida jubilats parcials amb un 75% de reducció de jornada.
Es massa aviat per fer valoracions perquè n'hi ha molts matissos i variables que hi intervenen que s'aniràn abordant, obviament, de la millor manera pel conjunt dels treballadors/es.
Al respecte de la Jubilació Parcial a sota teniu un resum de les condicions exigides per la Seguretat Social

Año del hecho causante Edad exigida según períodos cotizados en el momento del hecho causante Edad exigida con 33 años cotizados en el momento del hecho causante
2013 61 y 1 mes 33 años y 3 meses o más 61 y 2 mes
2014 61 y 2 meses 33 años y 6 meses o más 61 y 4 meses
2015 61 y 3 meses 33 años y 9 meses o más 61 y 6 meses
2016 61 y 4 meses 34 años o más 61 y 8 meses
2017 61 y 5 meses 34 años y 3 meses o más 61 y 10 meses
2018 61 y 6 meses 34 años y 6 meses o más 62 años
2019 61 y 8 meses 34 años y 9 meses o más 62 y 4 meses
2020 61 y 10 meses 35 años o más 62 y 8 meses
2021 62 años 35 años y 3 meses o más 63 años
2022 62 y 2 meses 35 años y 6 meses o más 63 y 4 meses
2023 62 y 4 meses 35 años y 9 meses o más 63 y 8 meses
2024 62 y 6 meses 36 años o más 64 años
2025 62 y 8 meses 36 años y 3 meses o más 64 y 4 meses
2026 62 y 10 meses 36 años y 3 meses o más 64 y 8 meses
2027 y siguientes 63 años 36 años y 6 meses 65 años