martes, 29 de agosto de 2017

INCREMENT SALARIAL 1%


Com probablement sabreu, la norma pressupostària estatal estableix un increment salarial d'un 1% que també ens és d'aplicació per connexió amb la llei de pressupostos de la generalitat, ambdues promulgades i vigents.  
Tot i representar un increment exigu, us informem que aquesta Secció Sindical UGT ha abordat el tema amb la Direcció per tal de la seva execució. Restem també a la espera de conèixer una data de pagament que inclourà endarreriments des de l'1 de gener de 2017.

0 comentarios:

Publicar un comentario